Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Verfwebwinkel is een besloten vennootschap en statutair gevestigd in (4702 VV) Roosendaal en houdt aldaar kantoor aan de Spoorstraat 19. Verfwebwinkel.nl handelt onder verschillende handelsnamen, zoals:

Z.G.V. Roosendaal

verfwebwinkel.nl

verfwebwinkel.be

Onlineverfgroothandel.nl

 

Doel

Verfwebwinkel.nl mengt verf naar iedere door u gewenste kleur en bezorgt deze vervolgens bij u. Om uitvoering te geven aan de bestellingen, verwerkt Verfwebwinkel.nl uw persoonsgegevens. Ingeval van particuliere klanten verzamelt Verfwebwinkel.nl slechts de NAW-gegevens. Bij zakelijke klanten worden deze NAW‑gegevens aangevuld met het btw-nummer.

Van haar leveranciers verwerkt Verfwebwinkel.nl de persoonsgegevens van haar contactpersonen.

De verwerking van de persoonsgegevens door Verfwebwinkel.nl gebeurt met behulp van computers, smartphones, tablets, servers, databases etc., zodat er sprake is van geautomatiseerde verwerking.

De persoonsgegevens worden niet alleen door Verfwebwinkel.nl gebruikt voor de bezorging van verf. De gegevens worden ook gebruikt om u, indien u daar prijs op stelt, te voorzien van een periodieke nieuwsbrief met ‘Tips & Tricks’ gerelateerd aan verf en verven. Tot slot gebruikt Verfwebwinkel.nl de gegevens ook voor overige marketingdoeleinden, zoals het wijzen van klanten op aanbiedingen.

 

Grondslag

In verreweg de meeste gevallen verwerkt Verfwebwinkel.nl de persoonsgegevens op basis van de toestemming die zij daartoe heeft gekregen. Daarnaast zal de verwerking veelal noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Klanten zijn weliswaar niet verplicht hun persoonsgegevens te verstrekken, maar zonder deze persoonsgegevens kan Verfwebwinkel.nl de verf niet bezorgen.

In sommige gevallen wordt Verfwebwinkel.nl op basis van de wet verplicht om persoonsgegevens te verwerken.

In andere gevallen heeft Verfwebwinkel.nl een eigen gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit is het geval wanneer de persoonsgegevens door Verfwebwinkel.nl worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Verfwebwinkel.nl draagt er in ieder geval zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens altijd in verhouding staat tot het doel van de verwerking (dus proportioneel is). En wij zorgen ervoor dat het doel van de verwerking niet op een andere, minder ingrijpende, manier kan worden bereikt (en voldoet aan de eis van subsidiariteit).

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die Verfwebwinkel.nl verwerkt, zullen nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is, dan wel vereist is op grond van de wet.

 

Maatregelen

Verfwebwinkel.nl beschermt de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatorische en technische maatregelen die zij daarvoor heeft getroffen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan:

Door deze maatregelen wordt het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk gemaakt

 

Website

Verfwebwinkel.nl gebruikt cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen.

 

Derden

Verfwebwinkel.nl werkt samen met andere partijen. In bepaalde gevallen ontkomt Verfwebwinkel.nl er niet aan om uw persoonsgegevens aan deze partijen door te sturen.

Wanneer Verfwebwinkel.nl uw bestelling niet zelf bezorgt, maakt zij gebruik van de diensten van PostNL. Verder maakt Verfwebwinkel.nl gebruik van aanbieders van verschillende diensten, die in opdracht en ten behoeve van Verfwebwinkel.nl uw persoonsgegevens verwerken. U kunt hierbij denken aan diensten ten behoeve van de ICT infrastructuur, de factuurverwerking, administratie, marketing en/of (online) betalingsafhandeling.

 

Uw rechten

Als u dat van Verfwebwinkel.nl verlangt, zal zij inzichtelijk maken welke persoonsgegevens van u worden verwerkt (recht op inzage). Daarnaast kunt u Verfwebwinkel.nl verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren (recht op rectificatie) of zelfs volledig te verwijderen (recht om vergeten te worden). Verfwebwinkel.nl zal u daarna op de hoogte stellen van die door u verzochte correctie of wissing.

Wanneer u bij Verfwebwinkel.nl bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u Verfwebwinkel.nl tevens verzoeken om de verwerking (tijdelijk) te beperken.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die u zelf aan Verfwebwinkel.nl hebt verstrekt en die door Verfwebwinkel.nl worden verwerkt met uw toestemming, kun u altijd verlangen dat deze gegevens worden overgedragen aan een door u aan te wijzen derde.

Indien uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming door Verfwebwinkel.nl worden verwerkt, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die door Verfwebwinkel.nl worden verwerkt ook op een juiste manier zijn beveiligd en om te waarborgen dat dit zo blijft, heeft Verfwebwinkel.nl ervoor gekozen om vrijwillig een zogenoemde Functionaris Gegevensbescherming te benoemen. Deze functionaris is benoemd op grond van ons vertrouwen in zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk op het gebied van gegevensbescherming.

De functionaris is ook het eerste aanspreekpunt voor degenen die hun rechten zoals die hierboven zijn beschreven wensen uit te oefenen. Mocht u bijvoorbeeld inzage wensen in de persoonsgegevens die Verfwebwinkel.nl van u verwerkt, kunt u dit verzoek aan de functionaris richten. Ook met klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met deze functionaris.

De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:

Kristian Naalden

[email protected]

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u ontevreden zijn over de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te klagen.

 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld door Asselbergs en Klinkhamer Advocaten, gevestigd te Etten-Leur en is auteursrechtelijk beschermd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »